Відповіді до ситуаційних задач. 74. Наведені показники підвищені

74. Наведені показники підвищені. Вміст загальних ліпідів в нормі становить 4-8 г/л, загального холестерину – 1,2-3,4 г/л (3-6 ммоль/л). Фізіологічна гіперліпемія спостерігається через 1-4 год після споживання їжі; патологічна – при діабеті, цирозі печінки, ожирінні, атеросклерозі, гіпотиреозі, панкреатиті.

75. При обмеженні споживання цих продуктів можуть розвинутись такі порушення: неалкогольна жирова хвороба печінки, підвищення вмісту холестерину в крові, атеросклероз, розлади нервової системи.

76. Причиною підвищення в крові вмісту b-ліпопротеїнів може бути висококалорійний раціон з переважанням вуглеводів, тваринних жирів. При цьому зростає ризик виникнення гіперхолестеринемії, атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, інсульту та ін.

77. Наслідком обмеженого споживання поліненасичених жирних кислот може бути зниження вмісту фосфоліпідів, підвищення рівня холестерину, порушення синтезу простагландинів та зниження активності окиснювально-відновних процесів.

78. Гіпофосфоліпідемія. У нормі вміст загальних фосфоліпідів в сироватці крові становить 1,52-3,62 г/л (1,98-4,71 ммоль/л). Причиною можуть бути захворювання печінки, кишківника, атеросклероз, аліментарна дистрофія.

79. Підвищення у крові вільних жирних кислот спостерігається при цукровому діабеті, голодуванні, гіперпродукції або введенні адреналіну.

80. Тригліцериди мають у своєму складі багато жирних кислот. Жирні кислоти є максимально відновленими сполуками і вміст енергії у них вищий (9 ккал/г), ніж у глікогену (4 ккал/г), який побудований з залишків глюкози. На відміну від жирів глікоген є високо гідратованим. Таким чином, тригліцериди містять у 6 разів більше калорій на 1 г, ніж глікоген.

81. Спостерігається стеаторея, причиною якої може бути недостатнє надходження у кишку жовчних кислот, порушення травлення та всмоктування ліпідів.

82. Це свідчить про порушення травлення жирів: порушена функція печінки з синтезу жовчі, закупорена загальна жовчна протока, порушена функція підшлункової залози. Відсутні або наявні в недостатній кількості жовчні кислоти і ліпаза; перші – емульгують жири, активують ліпазу, сприяють всмоктуванню продуктів розщеплення, друга – каталізує реакції гідролізу жирів.

83. Спостерігається гіперхолестеринемія. У нормі в крові людини міститься 3-6 ммоль/л загального холестерину. Можливі причини – надмірне споживання тваринних жирів, вуглеводів, зменшення вмісту a-ліпопротеїнів. Наслідки – розвиток атеросклерозу, гіпертонії, ішемічної хвороби серця, інсульт.

84. Надмірне надходження легкозасвоюваних вуглеводів спричинює посилений синтез жиру, холестерину. Розвивається ожиріння, атеросклероз і пов’язані з ним хвороби.85. Дефіцит вуглеводів в організмі зумовлює порушення як повного окиснення, так і синтезу ліпідів, оскільки для цього потрібні продукти обміну глюкози (щавлево-оцтова кислота, АТФ, НАДФН). Неповне окиснення жиру призводить до посилення утворення ацетил-КоА, кетонемії та кетоацидозу.

86. Надлишок вуглеводів в організмі перетворюється в ацетил-КоА, який є вихідною речовиною для синтезу жирних кислот. Гліцерин синтезується з глюкози і фруктози. Він є необхідним для синтезу тригліцеридів, які є основною запасною формою енергії людини.

87. Порушення процесів емульгування, і, як наслідок, травлення та всмоктування ліпідів.

88. Порушуються процеси окиснення і синтезу ліпідів, залежних від коензимів ФАД (вітамін В2), НАД+ та НАДФ+ (вітамін РР). Дефіцит вітамінів РР (НАДФ+) та біотину спричинює порушення біосинтезу жирних кислот, холестеролу, а дефіцит вітамінів В6, В10, В12 – порушення синтезу азотних основ фосфоліпідів (декарбоксилювання серину, трансметилювання етаноламіну), можливе жирове переродження печінки.

89. Спостерігається кетонурія. Причиною може бути недостатнє надходження з їжею вуглеводів або голодування, розлади окиснення глюкози при цукровому діабеті, коли для компенсації дефіциту енергії активно мобілізуються резервні жири, але загальмовується їх повне окиснення в циклі Кребса. Наслідок – виникнення метаболічного ацидозу.

90. Для синтезу ацетооцтової кислоти з пальмітинової кислоти в клітинах печінки є необхідним попереднє b-окиснення ланцюга пальмітинової кислоти з 16 атомів вуглецю, в результаті чого утворюється 8 молекул ацетил-КоА, з яких, в свою чергу, утворюється 4 молекули ацетооцтової кислоти. Загалом при b-окисненні С16 утворюється 7 молекул НАДН2 і 7 – ФАДН2, що еквівалентно 35 молекулам АТФ, з яких 2 молекули АТФ використовуються для активування пальмітинової кислоти. Отже, чистий вихід становить 33 молекули АТФ.

91. Стрес спричинює надмірне виділення адреналіну, який посилює мобілізацію резервного жиру, його окиснення. За умов тривалого стресу це призводить до гіперліпемії, гіперкетонемії, похудання і виснаження.92. Гормон інсулін пригнічує мобілізацію жиру з депо (активує фосфодіестеразу, яка розщеплює цАМФ), сприяє синтезу і відкладанню жиру. Кортикостероїди у великих дозах діють подібно до інсуліну, бо зумовлюють гіперплазію b-острівців підшлункової залози.

93. У біологічних мембранах містяться ненасичені жирні кислоти, які зазнають пероксидного окиснення. Активація ПОЛ може призводити до порушення структури мембран і, як наслідок, до послаблення окислювального фосфорилювання.

94. Вітамін Е в антиоксидантній системі здатний відновлювати вільні радикали ліпопероксидів і оксидів ліпідів:

вітамін Е + RO·® вітамін Е˙ + ROH

Крім цього, вітамін Е виявляє стабілізуючий вплив на фазовий стан ліпідного бішару мембран внаслідок утворення комплексів з вільними жирними кислотами, послаблюючи тим самим ушкоджуючий вплив їх надлишку на мембрани.

95. Підвищення концентрації у крові малонового диальдегіду є ознакою активації ПОЛ. Це може бути причиною руйнування клітинних мембран і супроводжувати такі патологічні стани як променева хвороба, опіки, туберкульоз, злоякісні пухлини, атеросклероз, запальні процеси тощо.

96. Вітаміни Е, С, А, F та ін., поліпептид глутатіон і амінокислоти, що містять сульфгідрильні групи (цистеїн, метіонін), а також сечовина, аргінін і поліаміни (спермін, спермідин, путресцин) ефективно знешкоджують синглетний кисень, гідроксильний радикал, утилізують пероксидні сполуки.

Література:

1. Губський Ю.І. Біологічна хімія. – К.; Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 507 с.

2. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 735 с.

3. Біологічна хімія / Вороніна Л.М., Десенко В.Ф., Мадієвська Н.М. та ін.-Харків: Основа, 2000. – 607 с.

4. Практикум з біологічної хімії / За ред. проф. О.Я.Склярова. – К.: Здоров’я, 2002. – с.

5. Берëзов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. – М.: Медицина, 1990. – 542 с.

Перелік тестів із зазначенням сторінок, використаної літератури до теми:


1. 1. стор. 208 – 209

2. стор. 123

4. стор. 286

3. стор. 286 – 287

2. 1. стор. 208 – 209

2. стор. 123

5. стор. 286

3. стор. 288

3. 1. стор. 72 – 73

2. стор. 204, 350

5. стор. 277

3. стор. 287 - 288

4. 1. стор. 208 – 209

2. стор.123

5. стор. 286

3. стор. 288

5. 1. стор. 208 – 209

2. стор. 350

5. стор. 199, 293 – 298

3. стор. 283 – 284, 518

6. 1. стор. 221

2. стор. 357 – 358

5. стор. 286 – 288

3. стор. 298 – 299

7. 1. стор. 208 – 209

2. стор. 203, 207

5. стор. 199 – 202

3. стор. 520

8. 1. стор. 74

2. стор. 350-351

5. стор. 278-279

3. стор. 289

9. 1. стор. 79 – 85

2. стор. 352 – 354

5. стор. 280 – 282

3. стор. 295 – 296

10. 1. стор. 73 – 74

2. стор. 350 – 351

5. стор. 278 – 280

3. стор. 285

11. 1. стор. 75 – 77

2. стор. 354

5. стор. 282 – 284

3. стор. 286

12. 1. стор. 79 – 8, 217 – 230

2. стор. 355 – 356, 38

5. стор. 284 – 286

3. стор. 291 – 292

13. 1. стор. 230 – 231, 290 – 291

2. стор. 389

5. стор. 314 – 316

3. стор. 318 – 319

14. 1. стор. 223 – 224

2. стор. 386 – 388

5. стор. 286 – 289

3. стор. 301 – 302

15. 1. стор. 225 – 229

2. стор. 363 – 364

5. стор. 291

3. стор. 303

16. 1. стор. 228, 431

2. стор. 391

5. стор. 315 – 316

3. стор. 318

17. 1. стор. 226-229

5. стор. 315-316

3. стор. 303

18. 1. стор. 397

2. стор. 357 – 362

5. стор. 286 – 288

3. стор. 298

19. 1. стор. 396 – 397

2. стор. 357 – 362

5. стор. 286 – 288

3. стор. 298

20. 1. стор. 396 – 398

2. стор. 357 – 362

5. стор. 290 – 291

3. стор. 298

21. 1. стор. 396 – 397

2. стор. 359

5. стор. 286

3. стор. 298

22. 1. стор. 396-397

2. стор. 358

5. стор. 287-288

3. стор. 298

23. 1. стор. 396-397

2. стор. 358-359

5. стор. 287-288

3. стор. 298

24. 1. стор. 396 – 397

2. стор. 357 – 359

5. стор. 286 – 288

3. стор. 298

25. 1. стор. 396-397

2. стор. 357

5. стор. 288

3. стор. 298

26. 1. стор. 397 – 398

2. стор. 357 – 362

5. стор. 290 – 291

3. стор. 301

27. 1. стор. 225 – 229

2. стор. 357 – 364

5. стор. 290 – 291

3. стор. 303

28. 1. стор. 397

2. стор. 357 – 362

5. стор. 292 – 293

3. стор. 304 – 305

29. 1. стор. 397

2. стор. 360

5. стор. 290

3. стор. 300

30. 1. стор. 225 – 229

2. стор. 360 – 364

5. стор. 291

3. стор. 317

31. 1. стор. 194

2. стор. 367

5. стор. 293

3. стор. 307

32. 1. стор. 196

2. стор. 365

5. стор. 292

3. стор. 316

33. 1. стор. 192

2. стор. 365

5. стор. 292

3. стор. 316

34. 1. стор. 192

2. стор. 365

5. стор. 292-293

3. стор. 304

35. 1. стор. 194 – 196

2. стор. 366 – 369

5. стор. 293 – 296

3. стор. 307

36. 1. стор. 196

2. стор. 367

5. стор. 294

3. стор. 307-308

37. 1. стор. 194-194

2. стор. 367-369

5. стор. 293-295

3. стор. 307-309

38. 1. стор. 194

2. стор. 366

5. стор. 293

3. стор. 307

39. 1. стор. 194 – 196

2. стор. 366 – 369

5. стор. 293 – 296

3. стор. 308 – 309

40. 1. стор. 196 – 197

2. стор. 369

5. стор. 296

3. стор. 309

41. 1. стор. 206 – 208, 408 – 410, 416 – 417

2. стор. 374

5. стор. 301 – 302

3. стор. 312

42. 2. стор. 370-371

1. стор. 298

3. стор. 310

43. 1. стор. 196-197

2. стор. 369

5. стор. 296

44. 1. стор. 197 – 199

2. стор. 365 – 366

5. стор. 298

3. стор. 309

45. 1. стор. 193-194

2. стор. 377-378

5. стор. 313

3. стор. 316-317

46. 1. стор. 198

2. стор. 371-372

5. стор. 298-299

47. 1. стор. 197 – 200

2. стор. 371 – 372

5. стор. 300

48. 1. стор. 208

5. стор. 286

49. 1. стор. 199

2. стор. 371-372

5. стор. 299-300

50. 1. стор. 211-213

2. стор. 379

5. стор. 306

3. стор. 314-315

51. 1. стор. 217-218

2. стор. 385

5. стор. 309

3. стор. 313

52. 1. стор. 193 –194

2. стор. 376 – 378;

5. стор. 313 – 314

3. стор. 317

53. 1. стор.398

2. стор. 359 – 360,364

54. 1. стор. 230 – 231

2. стор. 390 – 391

5. стор. 315

3. стор. 318

55. 1. стор. 230-231

2. стор. 391

5. стор. 315

3. стор. 318

56. 1. стор. 230-231

2. стор. 363-364, 391

5. стор. 315-316

3. стор. 318

57. 1. стор. 398

5. стор. 286 – 289

3. стор. 318

58. 1. стор. 230

2. стор. 390 – 391

5. стор. 315

3. стор. 318

59. 1. стор. 200;

2. стор. 371 – 372;

5. стор. 456 – 457

60. 1. стор. 200

2. стор. 371-372

5. стор. 314

61. 1. стор. 200

2. стор. 371-372

5. стор. 314

62. 1. стор. 200

2. стор. 371-372

5. стор. 314

63. 2. стор.240, 392 – 393

3. стор. 216

64. 2. стор. 392-393

3. стор. 213-21

65. 1. стор. 256;

2. стор. 240,392 – 393

3. стор. 215

66. 2. стор. 240,392 – 393

3. стор. 215 – 216

67. 1. стор. 256 – 257

2. стор. 217 – 218

68. 1. стор. 408 – 410, 416 – 417;

2. стор. 240,392 – 393

3. стор. 218

69. 1. стор. 256 – 257;

2. стор. 240,392 – 393

3. стор. 217

70. 1. стор. 398;

2. стор. 359 – 360, 364;

5. стор. 287 – 289

3. стор. 298

71. 1. стор. 227 – 229;

2. стор. 390;

5. стор. 315 – 316

3. стор. 317 – 318

72. 2. стор. 380;

5. стор. 431

3. стор. 315

73. 2. стор. 371 – 372

74. 1. стор. 430 – 431

5. стор. 439

3. стор. 317, 525

75. 1. стор. 75 – 83

5. стор. 276 – 284

3. стор. 293 – 295

76. 1. стор. 225 – 233

2. стор. 317, 525

77. 1. стор. 208

5. стор. 286

2. стор. 288

78. 1. стор. 75 – 83,431

5. стор. 280 – 285

3. стор. 317, 525

79. 1. стор. 431

5. стор. 276 – 291

3. стор. 317

80. 1. стор. 430 – 431

5. стор. 278 – 279,286

3. стор. 290

81. 1. стор. 398

5. стор. 286 – 289

3. стор. 298

82. 1. стор. 217 – 218,398

5. стор. 286 – 291

3. стор. 298

83. 1. стор. 217,431

5. стор. 439

3. стор. 317, 525

84. 1. стор. 210 – 211

5. стор. 305 – 307

3. стор. 320

85. 1. стор. 209 – 211

5. стор. 305 – 307

3. стор. 320

86. 1. стор. 209 – 211

5. стор. 305 – 307

87. 1. стор. 398

2. стор. 298 – 299

88. 1. стор. 190 – 230

5. стор. 292 – 312

89. 1. стор. 197 – 200

5. стор. 314 – 315

90. 1. стор. 194 – 199

5. стор. 293 – 300

91. 1. стор. 193 – 194

5. стор. 333 – 334

3. стор. 494

92. 1. стор. 313 – 314

2. стор. 487, 498

93. 1. стор. 124 – 125

2. стор. 216

94. 1. стор. 416

5. стор. 145 – 146

3. стор. 218

95. 2. стор. 240, 392 – 393

96. 1. стор. 240, 392 – 393

3. стор. 217 – 218

97. 1. стор. 381 – 385

2. стор. 203 – 207

5. стор. 199 – 202

3. стор. 518

98. 1. стор. 382-383

2. стор. 204-205

5. стор. 199-200

99. 1. стор. 381 – 385

2. стор. 203 – 207

5. стор. 199 – 202

3. стор. 518

100. 1. стор. 382-383

2. стор. 204-205

5. стор. 199-200

101. 2. стор. 380

1. стор. 431

3. стор. 318

102. 1. стор. 230 – 231

2. стор. 363 – 364

5. стор. 315 – 316

3. стор. 318

103. 1. стор. 228, 431

2. стор. 390 – 391

5. стор. 314 – 316

3. стор. 317 – 318

104. 1. стор. 462

2. стор. 564

5. стор. 396 – 397

3. стор. 348

105. 1. стор. 454-455

2. стор. 389-390

5. стор. 437

3. стор. 319

106. 1. стор. 396 – 397

2. стор. 357 – 359

5. стор. 286 – 288

3. стор. 298

107. 1. стор. 396-397

2. стор. 357

5. стор. 287-288

108. 1. стор. 398

2. стор. 357

5. стор. 314

3. стор. 299

109. 1. стор. 397

2. стор. 359 – 360

5. стор. 282,290

3. стор. 300

110. 1. стор. 190 – 191

2. стор. 359

5. стор. 288 – 290

3. стор. 299

111. 1. стор. 231 – 232

2. стор. 380

5. стор. 431

3. стор. 314 – 315

112. 1. стор. 212-213

2. стор. 382-383

5. стор. 308

3. стор. 315

113. 2. стор. 146, 380

5. стор. 431

3. стор. 314 – 315

114. 1. стор. 229

2. стор. 390 – 391

5. стор. 443 – 445

3. стор. 317 – 318

115. 1. стор. 396-397

2. стор. 377

5. стор. 289-290

3. стор. 304

116. 1. стор. 190 – 191

2. стор. 359

5. стор. 288 – 290

3. стор. 317

117. 2. стор. 360

15 стор. 289

3. стор. 317

118. 1. стор. 397

2. стор. 390 – 391

5. стор. 287 – 288

3. стор. 298

119. 1. стор. 200

2. стор. 372

5. стор. 314

120. 1. стор. 194 – 195

2. стор. 366 – 367

5. стор. 293

3. стор. 306 – 307

121. 1. стор. 197 – 198

2. стор. 371 – 372

5. стор. 298 – 299

122. 1. стор. 199-200

2. стор. 371-372

5. стор. 314-31

123. 1. стор. 455

2. стор. 359

5. стор. 298

3. стор. 298

124. 1. стор. 227

2. стор. 361-362

5. стор. 316

3. стор. 317

125. 1. стор. 229 – 230

2. стор. 390

3. стор. 318

126. 1. стор. 228-229

2. стор. 363-364

5. стор. 315-316

3. стор. 318

127. 1. стор. 230-231

2. стор. 391

5. стор. 315-316

3. стор. 318-319

128. 1. стор. 228-229

2. стор. 391

5. стор. 315-316

3. стор. 318-319

129. 1. стор. 229 – 230

2. стор. 390

3. стор. 303

130. 1. стор. 455

2. стор. 389

5. стор. 436 – 437

3. стор. 319

131. 1. стор. 231

2. стор. 381

3. стор. 320

132. 1. стор. 229-230

2. стор. 390

3. стор. 317-318

133. 1. стор. 229-230

2. стор. 390

3. стор. 317-318

134. 2. стор. 240,392 – 393

3. стор. 217

135. 2. стор. 240,392 – 393

3. стор. 218

136. 2. стор. 240,392 – 393

3. стор. 218

137. 2. стор. 240,392 – 393

3. стор. 215 – 216

138. 2. 380 – 381

139. 2. стор. 389 – 390

5. стор. 223 – 224

140. 2. стор. 389 – 390

141. 1. стор. 230 – 233

142. 2. стор. 360 – 361

143. 2. стор. 357 – 359

5. стор. 221 – 222

144. 4. стор. 124 – 125

145. 4. стор. 125

146. 4. стор. 136

147. 4. стор. 134

148. 4. стор. 136

149. 4. стор. 271

150. 4. стор. 271

151. 4. стор. 124

152. 2. стор. 214-215

3. стор. 392

153. 1. стор. 410

2. стор. 139

5. стор. 163

154. 4. стор. 124

155. 4. стор. 140 – 141

156. 1. стор. 410

2. стор. 120

5. стор. 145

3. стор. 437-438

157. 4. стор. 140 – 141

158. 4. стор. 136

159. 4. стор. 243

160. 4. стор. 2428256612999507291.html
8256660138024171.html
    PR.RU™