G) «8 текшені 4 балаға бөліп бер. Әр балаға қанша текше бердің?»

H) «Төрттен қосып отырып 20-ға дейін сана».

{Правильный ответ}= C, D, G

{Сложность}= 2

{Учебник}= Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: ВЛАДОС, 2002.

{Курс}= 3

{Семестр}= 5

$$$010

4-ті көбейту кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:

A) «Бір оймақтың бағасы 4 тг. Ал 3 оймаққа қанша ақша төлейсің?».

B) «Төрт күшікте неше аяқ? Неше құйрық?».

C) «20 ойыншықты 4 сөреге тең бөліп қой».

D) «Сара кәмпитті 4 балаға тең бөліп берді. Әр бала неше кәмпиттен алды?».

E) «Үш таяқшадан 2 рет алынды. Таяқшалар саны қанша?».

F) «Көбейтуді қосу амалына айырбаста: 2х4=8; 2+2+2+2=8».

G) «8 текшені 4 балаға бөліп бер. Әр балаға қанша текше бердің?».

H) «Төрттен қосып отырып 20-ға дейін сана».

{Правильный ответ}= A, B, H

{Сложность}= 2

{Учебник}= Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: ВЛАДОС, 2002.

{Курс}= 3

{Семестр}= 5

$$$011

5-ті көбейту кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:

A) «Әр бағанда 5 есептен болса, онда сондай 3 бағанда барлығы қанша есеп?».

B) «Төрт күшікте неше аяқ? Неше құйрық?».

C) «20 түймені 5 балаға тең бөліп бер. Әр балаға қанша түймеден бердің?».

D) «Сара кәмпитті 4 балаға тең бөліп берді. Әр бала неше кәмпиттен алды?».

E) «10 лампа-шамы 5 бөлмеге тең бөлініп ілінді. Әр бөлмеге неше шам ілінді?».

F) «Бір килограммда 5 апельсин бар. 4 килограммда неше апельсин болады?».

G) «3 қатарда жатқан дөңгелектерді 5-тен сана. Барлығы қанша дөңгелек?».

H) «5 таяқшаны тең етіп 5-ке бөл».

{Правильный ответ}= A, F, G

{Сложность}= 2

{Учебник}= Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: ВЛАДОС, 2002.

{Курс}= 3

{Семестр}= 5

$$$012

5-ке бөлу кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:A) «Әр бағанда 5 есептен болса, онда сондай 3 бағанда барлығы қанша есеп?».

B) «Төрт күшікте неше аяқ? Неше құйрық?».

C) «20 түймені 5 балаға тең бөліп бер. Әр балаға қанша түймеден бердің?».

D) «Сара кәмпитті 4 балаға тең бөліп берді. Әр бала неше кәмпиттен алды?».

E) «10 лампа-шамы 5 бөлмеге тең бөлініп ілінді. Әр бөлмеге неше шам ілінді?».

F) «Бір килограммда 5 апельсин бар. 4 килограммда неше апельсин болады?».

G) «3 қатарда жатқан дөңгелектерді 5-тен сана. Барлығы қанша дөңгелек?».

H) «5 таяқшаны тең етіп 5-ке бөл».

{Правильный ответ}= C, E, H

{Сложность}= 2

{Учебник}= Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: ВЛАДОС, 2002.

{Курс}= 3

{Семестр}= 5

$$$013

6-ны көбейту кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:

A) «Сыныпта 3 қатар парта бар. Әр қатарда 6 партадан. Барлығы неше парта?».

B) «12 қарындашты 6 тең бөлікке бөл».

C) «Бір қорапта 6 кәмпит абр. 6 қорапта неше кәмпит бар?».

D) «Сара кәмпитті 4 балаға тең бөліп берді. Әр бала неше кәмпиттен алды?».

E) «Айгүл 6 дәптерді 6 балаға бөліп берді. Әрқайсысына неше дәптер берді?».

F) «Бір килограммда 5 апельсин бар. 4 килограммда неше апельсин болады?».

G) «Көрмеде 36 сурет 6 қатарға ілінді. Әр қатарға неше сурет ілінді?».H) «Бір қатарда 6 алма ағашы болса, онда 4 қатарда неше алма ағашы бар?».

{Правильный ответ}= A, C, H

{Сложность}= 2

{Учебник}= Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: ВЛАДОС, 2002.

{Курс}= 3

{Семестр}= 5

$$$014

6-ға бөлу кестесін оқытуға берілетін тапсырмалар:

A) «Сыныпта 3 қатар парта бар. Әр қатарда 6 партадан. Барлығы неше парта?».

B) «12 қарындашты 6 тең бөлікке бөл».

C) «Бір қорапта 6 кәмпит абр. 6 қорапта неше кәмпит бар?».

D) «Сара кәмпитті 4 балаға тең бөліп берді. Әр бала неше кәмпиттен алды?».

E) «Айгүл 6 дәптерді 6 балаға бөліп берді. Әрқайсысына неше дәптер берді?».

F) «Бір килограммда 5 апельсин бар. 4 килограммда неше апельсин болады?».

G) «Көрмеде 36 сурет 6 қатарға ілінді. Әр қатарға неше сурет ілінді?».

H) «Әр қатарда 6 алма ағашы болса, онда 4 қатарда неше алма ағашы бар?».

{Правильный ответ}= B, E, G

{Сложность}= 2

{Учебник}= Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: ВЛАДОС, 2002.

{Курс}= 3

{Семестр}= 5

$$$015

Тапсырма мақсаты – көбейту кестесін жаттау:

A) «Қосуды көбейтуге алмастыр: 2+2+2= . 3+3+3+3+ = ».

B) «12 қарындашты 6 тең бөлікке бөл».

C) «2 санын көбейтуге арналған есептерді өсу ретімен орналастыр».

D) «10 дәптерді 2 бағанға тең бөл. Әрбір бағанда неше дәптерден?».

E) «Бөлу амалына есеп берілген, көбейтуге арналған сәйкес есепті ата».

F) «3-ті көбейту кестесінің қай жолдары жоқ?».

G) «Көрмеде 36 сурет 6 қатарға ілінді. Әр қатарға неше сурет ілінді?».

H) «Төрттен қосып отырып 20-ға дейін сана».

{Правильный ответ}= C, F, H

{Сложность}= 2

{Учебник}= Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: ВЛАДОС, 2002.

{Курс}= 3

{Семестр}= 5

$$$016

Тапсырма мақсаты – 7-ні көбейту кестесін жаттай :

A) «Аптада 7 күн бар. Екі аптада неше күн бар?».

B) «12 қарындашты 6 тең бөлікке бөл».

C) «2 санын көбейтуге арналған есептерді өсу ретімен орналастыр».

D) «10 дәптерді 2 бағанға тең бөл. Әрбір бағанда неше дәптерден?».

E) «Бумада 7 гүл бар. Осындай 8 бума жасау үшін қанша гүл қажет?».

F) «Үш баланың әрқайсысы 7 балықтан ұстады. Барлығы неше балық?».

G) «Көрмеде 36 сурет 6 қатарға ілінді. Әр қатарға неше сурет ілінді?».

H) «Төрттен қосып отырып 20-ға дейін сана».

{Правильный ответ}= A, E, F

{Сложность}= 2

{Учебник}= Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: ВЛАДОС, 2002.

{Курс}= 3

{Семестр}= 5


8259045022861548.html
8259111619695820.html
    PR.RU™